policetv

tnews 1519959158 4349

ประชุมผู้ใหญ่บ้าน-กำนัน สัญจร

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.สุเทพ โกจันทึก รอง สว.(ป.)สภ.ปักธงชัย ร่วมกับผู้นำชุมชน ต.นกออก ประชุมผู้ใหญ่-กำนัน สัญจร ที่บ้านนกออก ม.10 ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา…อ่านเพิ่มเติม

เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 12.00 น. สายตรวจ ต.เกษมทรัพย์ พร้อม อส.ตร. ได้นำอาหารกลางวันมาเลี้ยงนักเรียน ที่ ร.ร.บ้านนางเหริญ ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน และเพื่อหาแนวร่วมในการปฏิบัติงานของตำรวจ ได้รับการต้อนรับและขอบคุณจากคณะคณุและนักเรียนเป็นอย่างดี…อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมผู้นำชุมชนสัญจร

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.สันติ. เหล่าประทาย รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา พ.ต.ต.ประสบโชค แดงนา สวป.สภ.ปักธงชัย ร่วมประชุมและพบปะผู้นำชุมชนในการประชุมผู้นำหมู่บ้านส้ญจร บ้านบุพระเมือง ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา…อ่านเพิ่มเติม

โครงการถนนสวยช่วยลดอุบัติเหตุ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. สภ.ปักธงชัย ร่วมกับเทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปักธงชัย การประปาส่วนภูมิภาค อ.ปักธงชัย จนท.ทหาร มทบ.21 ร่วมทำ MOU โครงการถนนสวยช่วยลดอุบัติเหตุ ที่หอประชุมชั้น 3 สภ.ปักธงชัย โดยมี พ.ต.ท.เดโช เพ็งเหล็ง รอง ผกก.ป.สภ.ปักธงชัย พ.ต.ท.รุ่งโรจน์ ตังอำนวย สวป.ฯ และ จนท.ตำรวจ สภ.ปักธงชัย เป็นตัวแทนร่วมการลงนามโครงการดังกล่าว

หลังการทำ MOU แล้ว…อ่านเพิ่มเติม

หารือและวางแนวทางที่จะจัดหาเงินทุนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก อส.ตร.

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. พ.ต.ท.เดโช เพ็งเหล็ง รองผกก.ป.สภ.ปักธงชัย มอบหมายให้ พ.ต.ท.สมชัย ดีสุวรรณ์ สว.อก.ฯ ประชุมร่วมกับ สายตรวจตำบล-ประธาน อส.ตร.ตำบลฯเพื่อปรึกษาหารือและวางแนวทางที่จะจัดหาเงินทุนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก อส.ตร.อ.ปักธงชัย ในที่ประชุมตัวแทนสนับสนุนข้อเสนอแนวทางดังกล่าว...สภ.ปักธงชัย จะได้ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป…อ่านเพิ่มเติม

ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดให้ผู้ถูกความประพฤติทำ งานบริการสังคมหรือสาธารณะประโยชน์

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. และ พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดให้ผู้ถูกความประพฤติทำ งานบริการสังคมหรือสาธารณะประโยชน์ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.…อ่านเพิ่มเติม

เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่องยาเสพติด และการจราจร

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. ร.ต.ต.คณิน วิริยะไชยวงศ์ รอง สว.(ป.)สภ.ปักธงชัย ร่วมกับสายตรวจสำโรง บรรยายความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และการจราจร แก่นักเรียน ร.ร.วัดสำโรง ได้รับความสนใจจากครูและนักเรียนเป็นอย่างดี…อ่านเพิ่มเติม

โครงการสร้างวัคซีนป้องกันการจมน้ำ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ร.ต.ท.ณัฐพล หมื่นจิตร รอง สว.(ป.)สภ.ปักธงชัย สายตรวจไร่อ้อย ร่วมกับโรงเรียนบ้านปลายดาบ จัดอบรมโครงการสร้างวัคซีนป้องกันการจมน้ำ แก่นักเรียน เพื่อป้องกันปัญหานักเรียนจมน้ำเสียชีวิตในช่วงฤดูฝนซึ่งจะมีน้ำหลาก นักเรียนมักจะชอบแอบไปเล่นน้ำทำให้เกิดการจมน้ำเสียชีวิต…อ่านเพิ่มเติม