tnews 1519959158 4349

ผกก.สภ.ปักธงชัย ร่วมรับฟัง เจรจา ปัญหาเกี่ยวกับกลิ่นจากฟาร์มหมู

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 12.00 น. พ.ต.อ.ภัทรพล เล่าเปี่ยม รรท.ผกก.สภ.ปักธงชัย พ.ต.ท.นธีร์ สุคุณา รรท.รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ต.ประชารัตน์ อันสุข สวป.ฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง , สาธารณะสุข ,  อบต.ตะขบ เจ้าของหฟาร์ม ชาวบ้านใกล้เคียงที่ได้ผลกระทบ เป็นตัวแทน ร่วมรับฟัง เจรจา ปัญหาเกี่ยวกับกลิ่นจากฟาร์มหมู ที่หมู่บ้านเขาพญาปราบ หมู่ 15 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จว.นม. มีผู้มารอฟังการเจรจาประมาณ 100 คน…อ่านเพิ่มเติม

จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด โดยกลไกประชารัฐ จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 เวลา 16.30 น. พ.ต.อ.สันติ เหล่าประทาย รอง ผบก.ภ.จว.นม. และ พ.ต.อ.ปราโมทย์ สิมหลวง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นม. ได้มาร่วมพิธีลงนามสัตยาบัน เพื่อร่วมสร้าง "จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด โดยกลไกประชารัฐ จังหวัดนครราชสีมา" และ วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา…อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ปัญหาการคัดค้านโครงการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวล

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.ถวาย. บูรณรักษ์ รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมาร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ปัญหาการคัดค้านโครงการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวล ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผบ.มทบ.21 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง…อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมสภากาแฟ-ฝ่ายปกครอง ต.ธงชัยเหนือ

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ร.ต.ท.อลงกต สบายใจ รอง สว.(ป.)สภ.ปักธงชัย ร่วมประชุมสภากาแฟ-ฝ่ายปกครอง ต.ธงชัยเหนือ เพื่อปรึกษาหารือข้อเสนอแนะโดยมีท่านกำนัน อำนวย คนโทฉิมพลี เป็นประธาน มีผู้นำท้องถิ่นร่วมสภากาแฟ ประมาณ 30 คน…อ่านเพิ่มเติม

อบรมความรู้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ร.ต.ท.อลงกต สบายใจรอง สว.(ป.)สภ.ปักธงชัย พร้อม ร.ต.ต.อภิชาติ โพนศรี(สายตรวจลำพระเพลิง)ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการหมู่บ้านและโรงเรียนสีขาวปลอดจากยาเสพติด(โครงการของเทศบาลตำบลนกออก)มีคณะครูอาจารย์ นักเรียนจำนวน 3 โรงเรียนคือ รร.วัดหงษ์ รร.วัดม่วงสระน้อย รร.บ้านทุ่งจาน เข้าอบรมประมาณ 80 คน วิทยากรได้แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการคบเพื่อน การไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด…อ่านเพิ่มเติม

ร่วมโครงการพัฒนาสุขภาพอำเภอและตำบล

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. พ.ต.ต.ประสบโชค แดงนา สวป.สภ.ปักธงชัย ร.ต.อ.กุล ถาดครบุรี รอง สวป.ฯ ร่วมโครงการพัฒนาสุขภาพอำเภอและตำบล ที่ รพ.ปักธงชัย ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ใน อ.ปักธงชัย เพื่อพัฒนาสุขภาพของประชากร อ.ปักธงชัย ให้มีสุขภาพดีอย่างถ้วนหน้า ทุกคน…อ่านเพิ่มเติม

ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ร.ต.ท.ณัฐพล หมื่นจิตร รอง สว.(ป.)สภ.ปักธงชัย ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจ ต.สุขเกษม ร่วมกับผู้นำชุมชน อบต.สุขเกษม ประชาชน ต.สุขเกษม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ป่าชุมชนเขาตำแย โดยมี นายนฤชา โฆษาศิวิไลย์ นายอำเภอปักธงชัย เป็นประธาน โดยวัตถุประสงค์ในการปลูกป่าครั้งนี้คือ…อ่านเพิ่มเติม

ร่วมปรับปรุงเทถนนคอนกรีตภายใน ร.ร.บ้านสุขัง

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. พ.ต.ต.ประชารัตน์ อันสุข สวป.สภ.ปักธงชัย สายตรวจตะคุ ประชาชนบ้านสุขัง ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย ร่วมกับปรับปรุงถนนคอนกรีตภายใน ร.ร.บ้านสุขัง ต.ตะคุ เพื่อให้ครู-นักเรียน และประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน…อ่านเพิ่มเติม