taffic

หมายเลขสายด่วนสำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

002.jpg

เส้นทางเลือกภาคอีสาน

001.jpg

หยุดการค้ามนุษย์

NO.jpg

ดูแลความปลอดภัยหน่วยแพทย์ พอ.สว.

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ด.ต.อุดร จูมแก้ว ผบ.หมู่(ป.)สภ.ปักธงชัย สายตรวจตะขบ ร่วมดูแลความปลอดภัย หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)ที่เดินทางมาให้บริการประชาชนที่บ้านคลองสาริกา ม.8 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา…อ่านเพิ่มเติม

ตรวจเยี่ยมประชาชน

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.ภัทรพล เล่าเปี่ยม ผกก.ฝอ.ฯ รรท.ผกก.สภ.ปักธงชัย ออกตรวจเยี่ยม ต.ลำนางแก้ว บ้านพัดทะเล ม.2 ม.5 บ้านหินตะโง่ พบผู้ใหญ่บ้านสอบถามปัญหาในหมู่บ้าน ยาเสพติด อบายมุขต่างๆ สอบถามชาวบ้านต้องการให้ตำรวจ ทำอะไรให้บ้าง…อ่านเพิ่มเติม

ปริมาณน้ำเขื่อนลำพระเพลิงประจำวันที่ 22 ก.ย.2559

อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงวันที่ 22 ก.ย. 2559 เวลา 06.00 น.ระดับน้ำ +251.41 ม.รทก. ปริมาณน้ำ 22.77 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 14.69% ของความจุอ่างฯ ปริมาณฝน 8.7 มม. ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 2.450 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 2.948 ล้าน ลบ.ม. ส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ปริมาณ 0.345 ล้าน ลบ.ม./วัน ผันน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำลำสำลาย ปริมาณ 0.172 ล้าน ลบ.ม./วัน

 

       …อ่านเพิ่มเติม

ปริมาณน้ำเขื่อนลำพระเพลิงประจำวันที่ 14 ก.ย.2559

ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำพระเพลิง วันที่ 14 ก.ย. 2559 เวลา 06.00 น.ระดับน้ำ +250.35 ม.รทก. ปริมาณน้ำ 18.14 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 17.70 % ของความจุอ่างฯ ปริมาณฝน 3.4 มม.ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 1.050 ล้าน ลบ.ม.ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 1.393 ล้าน ลบ.ม.ส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ปริมาณ 0.345 ล้าน ลบ.ม./วัน

อ่างเก็บน้ำลำสำลาย วันที่ 14 ก.ย. 2559 เวลา 06.00 น.ระดับน้ำ +225.91 ม.รทก. ปริมาณน้ำ 4.80 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น…อ่านเพิ่มเติม

อบรมความรู้เรื่องยาเสพติด

เมื่อวันที่  21 กันยายน 2559 เวลา 10.00น.-12.00น.ร.ต.ท.อลงกต สบายใจ รอง สว.(ป.)สภ.ปักธงชัย ร่วมกับ รพ.ปักธงชัย -เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในวัยเรียน ณ โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(บ้านโคกศิลา)ให้กับนักเรียน ม.1-ม.3 ชาย/หญิง ประมาณ 58 คนได้ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดฯหรือการลีกเลี่ยงไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด/และการป้องกันอาชญกรรมในรูปแบบต่างๆ ผู้เข้าอบรมสนใจเป็นอย่างดีเยี่ยม…อ่านเพิ่มเติม

ผกก.สภ.ปักธงชัย ร่วมรับฟัง เจรจา ปัญหาเกี่ยวกับกลิ่นจากฟาร์มหมู

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 12.00 น. พ.ต.อ.ภัทรพล เล่าเปี่ยม รรท.ผกก.สภ.ปักธงชัย พ.ต.ท.นธีร์ สุคุณา รรท.รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ต.ประชารัตน์ อันสุข สวป.ฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง , สาธารณะสุข ,  อบต.ตะขบ เจ้าของหฟาร์ม ชาวบ้านใกล้เคียงที่ได้ผลกระทบ เป็นตัวแทน ร่วมรับฟัง เจรจา ปัญหาเกี่ยวกับกลิ่นจากฟาร์มหมู ที่หมู่บ้านเขาพญาปราบ หมู่ 15 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จว.นม. มีผู้มารอฟังการเจรจาประมาณ 100 คน…อ่านเพิ่มเติม

นำอุปกรณ์กีฬามอบแก่กลุ่มเยาวชนตำบลลำนางแก้ว

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 12.00 น. ตัวแทนธนาคารทิสโก้ โดยการประสานงานของ ร.ต.ต.คณิน วิริยะไชยวงศ์ รอง สว.(ป.)สภ.ปักธงชัย สายตรวจลำนางแก้ว ได้นำอุปกรณ์กีฬามามอบให้กลุ่มเยาวชนตำบลลำนางแก้ว เพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬา เพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด โดยมีผู้นำชุมชน เทศบาลตำบลลำนางแก้ว หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เป็นผู้รับมอบ…อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ปัญหาการคัดค้านโครงการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวล

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.ถวาย. บูรณรักษ์ รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมาร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ปัญหาการคัดค้านโครงการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวล ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผบ.มทบ.21 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง…อ่านเพิ่มเติม