taffic

หมายเลขสายด่วนสำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

002.jpg

เส้นทางเลือกภาคอีสาน

001.jpg

หยุดการค้ามนุษย์

NO.jpg

ประวัติความเป็นมาของ สภ.ปักธงชัย

ประวัติ ความเป็นมาของสถานีตำรวจภูธรปักธงชัยอำเภอปักธงชัย เดิมเป็นเมืองโบราณตั้งแต่สมัยขอมเรือง อำนาจ     สันนิษฐานได้จากซากปรักหักพังของปรางค์ หรือเทวาลัยหลายแห่ง ที่เป็นศิลปกรรมแบบขอมโบราณ ในสมัยพระนารายณ์มหาราช ทรงสร้างเมืองนครราชสีมา เป็นเมืองหน้าด่านห้องกันข้าศึกทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือให้กับกรุง ศรีอยุธยา จากหลักฐานปรากฏตามแผนที่ทางยุทธศาสตร์ ได้ปรากฏชื่อ…อ่านเพิ่มเติม