taffic

หมายเลขสายด่วนสำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

002.jpg

เส้นทางเลือกภาคอีสาน

001.jpg

หยุดการค้ามนุษย์

NO.jpg

แผนที่แสดงเขตพื้นที่ตำบลดอน
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น…อ่านเพิ่มเติม
แผนที่เขตพื้นที่ตำบลเมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น…อ่านเพิ่มเติม
แผนที่แสดงเขตพื้นที่ตำบลโคกไทย
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น…อ่านเพิ่มเติม
แผนที่พื้นที่ตำบลตะคุ
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น…อ่านเพิ่มเติม
โครงการ 1 ตำรวจ 5 อาสา

 

สภ.ปักธงชัย โดย พ.ต.อ.พนัญชัย ชื่นใจธรรม ผกก.สภ.ปักธงชัย ได้จัดทำโครงการ 1 ตำรวจ 5 อาสา ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยได้มีพิธีเปิดโครงการ เมื่อ วันที่ 5 พฤษภาคม 2555 ( วันที่ 5 เดือน 5 ปี 555)…อ่านเพิ่มเติม

แผนที่พื้นที่ตำบลธงชัยเหนือ
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น…อ่านเพิ่มเติม

ประวัติความเป็นมาของ สภ.ปักธงชัย

ประวัติ ความเป็นมาของสถานีตำรวจภูธรปักธงชัยอำเภอปักธงชัย เดิมเป็นเมืองโบราณตั้งแต่สมัยขอมเรือง อำนาจ     สันนิษฐานได้จากซากปรักหักพังของปรางค์ หรือเทวาลัยหลายแห่ง ที่เป็นศิลปกรรมแบบขอมโบราณ ในสมัยพระนารายณ์มหาราช ทรงสร้างเมืองนครราชสีมา เป็นเมืองหน้าด่านห้องกันข้าศึกทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือให้กับกรุง ศรีอยุธยา จากหลักฐานปรากฏตามแผนที่ทางยุทธศาสตร์ ได้ปรากฏชื่อ…อ่านเพิ่มเติม