policetv

tnews 1519959158 4349

                                                        

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2555 พ.ต.อ.พนัญชัย ชื่นใจธรรม ผกก.สภ.ปักธงชัย…อ่านเพิ่มเติม

   เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555 สถานีตำรวจภูธรปักธงชัย อำเภอปักธงชัย ส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน ได้ร่วมกันจัดงาน 12 สิงหา มหาราชินี และงานวันแม่แห่งชาติ ที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอปักธงชัย โดยในงานได้มีการจัดงานทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเห็นพระราชกุศลในช่วงเช้า และพิธี 12 สิงหามหาราชินี ในช่วงเวลา 08.30 น. ส่วนในช่วงเย็น…อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 คณะตรวจประเมินโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ของตำรวจภธรภาค 3 นำโดย พ.ต.อ.กอบการ แสงกระจ่าง รอง ผบก.อก.ภ.3 ได้ออกมาตรวจประเมินสถานีตำรวจภูธรปักธงชัยซึ่งได้รับคัดเลือกจาก ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นโรงพักดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกโรงพักดีเด่นระดับภาค โดยมีการตรวจประเมินทั้ง 5 ด้าน คือ 1.ด้านการบริการทั่วไป  2.การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา 3.ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4.ด้านการควบคุมและจัดการจราจร 5.ด้านการบริหารและพัฒนาบุคคลากร ซึ่งเป็นการตรวจในรูปแบบเอกสาร และการตรวจอาคารสถานที่…อ่านเพิ่มเติม

ตำแหน่งข้าราชการตำรวจ
( Police Administrative Positions )

ลูกแถว                               Serviceman

ผู้บังคับหมู่                         …อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 สภ.ปักธงชัย โดนการนำของ พ.ต.อ.พนัญชัย ชื่นใจธรรม ผกก.สภ.ปักธงชัย ได้มีการจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนที่โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี ต.ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมาโดยได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด และการจราจร พร้อมทั้งมีการแสดงดนตรีสากลโดยเด็กนักเรียน และครูโรงเรียนบ้านคลองซับน้อย ได้รับการต้อนรับจากทางโรงเรียน ผู้นำชุมชน และประชาชนในหมู่บ้านให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น…อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 เวลาประมาณ 09.00 น. พ.ต.ท.ฐากูร นัทฐีศรี รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจงาน ตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ระยะที่ 3 ได้เดินทางมาตรวจงานที่สถานีตำรวจภูธรปักธงชัย โดยมี พ.ต.อ.พนัญชัย ชื่นใจธรรม ผกก.สภ.ปักธงชัย นำข้าราชการตำรวจตั้งแถวคอยให้การต้อนรับ และนำคณะกรรมการ ตรวจงานด้านต่าง ๆซึ่งมีทั้งหมด 5 ด้าน…อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 สภ.ปักธงชัย ได้เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟ อำเภอปักธงชัย โดยมีส่วนราชการ พ่อค้าคหบดี ตัวแทนห้างร้าน ตัวแทนองค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมงาน…อ่านเพิ่มเติม

สภ.ปักธงชัย ดำเนินโครงการ …อ่านเพิ่มเติม