policetv

tnews 1519959158 4349

ตำแหน่งข้าราชการตำรวจ
( Police Administrative Positions )

ลูกแถว                               Serviceman

ผู้บังคับหมู่                         …อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 เวลาประมาณ 08.00 น. พ.ต.อ.พันัญชัย ชื่นใจธรรม ผกก.สภ.ปักธงชัย เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ อ.ปักธงชัย ซึ่ง มี ร.ร.ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร เป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยการประชุมสภากาแฟของ อ.ปักธงชัย จะมีการจัดขึ้นทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพ ในการประชุมจะเชิญหน่วยงานราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้าประชาชน…อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 เวลาประมาณ 09.00 น. พ.ต.ท.ฐากูร นัทฐีศรี รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจงาน ตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ระยะที่ 3 ได้เดินทางมาตรวจงานที่สถานีตำรวจภูธรปักธงชัย โดยมี พ.ต.อ.พนัญชัย ชื่นใจธรรม ผกก.สภ.ปักธงชัย นำข้าราชการตำรวจตั้งแถวคอยให้การต้อนรับ และนำคณะกรรมการ ตรวจงานด้านต่าง ๆซึ่งมีทั้งหมด 5 ด้าน…อ่านเพิ่มเติม

 ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรภาค 3 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา อำเภอปักธงชัย ให้สถานีตำรวจภูธรปักธงชัย ดำเนินการปราบปรามโจรผู้ร้าย และบริการประชาชน ตามแนวทางการดำเนินโครงการสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ให้ได้ผลเป็นรูปธรรม…อ่านเพิ่มเติม

สภ.ปักธงชัย ดำเนินโครงการ …อ่านเพิ่มเติม


เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 สภ.ปักธงชัย โดย พ.ต.อ.พนัญชัย ชื่นใจธรรม ผกก.สภ.ปักธงชัย รับมอบ ธงผ้าไหม จาก บ.อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด โดย คุณต้อง บุตรศรีชา ผู้จัดการฝ่ายบุคคลฯ และเป็น กต.ตร.สภ.ปักธงชัย เป็นตัวแทนมอบ ซึ่งธงชาติผืนนี้ น่าจะเป็นธงชาติผ้าไหมผืนเดียวในประเทศไทย โดยจะนำไปติดที่เสาธงของ สภ.ปักธงชัย ซึ่งได้มีผู้มีจิตศรัทธา สรัางให้เป็นเสาธงที่มีความสวยงาม สูง 38 ฟุต และจะมีการรับมอบในวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 นี้ …อ่านเพิ่มเติม