tnews 1519959158 4349

 ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรภาค 3 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา อำเภอปักธงชัย ให้สถานีตำรวจภูธรปักธงชัย ดำเนินการปราบปรามโจรผู้ร้าย และบริการประชาชน ตามแนวทางการดำเนินโครงการสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ให้ได้ผลเป็นรูปธรรม…อ่านเพิ่มเติม


เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 สภ.ปักธงชัย โดย พ.ต.อ.พนัญชัย ชื่นใจธรรม ผกก.สภ.ปักธงชัย รับมอบ ธงผ้าไหม จาก บ.อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด โดย คุณต้อง บุตรศรีชา ผู้จัดการฝ่ายบุคคลฯ และเป็น กต.ตร.สภ.ปักธงชัย เป็นตัวแทนมอบ ซึ่งธงชาติผืนนี้ น่าจะเป็นธงชาติผ้าไหมผืนเดียวในประเทศไทย โดยจะนำไปติดที่เสาธงของ สภ.ปักธงชัย ซึ่งได้มีผู้มีจิตศรัทธา สรัางให้เป็นเสาธงที่มีความสวยงาม สูง 38 ฟุต และจะมีการรับมอบในวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 นี้ …อ่านเพิ่มเติม