policetv

tnews 1519959158 4349

ประชุม กต.ตร.สภ.ปักธงชัย

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลาประมาณ 14.00 น. สภ.ปักธงชัยได้จัดให้มีการประชุม กต.ตร.สภ. ที่ห้องประชุมชั้น 3 สภ.ปักธงชัย ซึ่งจะมีการประชุมทุก 1-2 เดือน ต่อครั้ง โดยการประชุมครั้งนี้ ได้มีการแถลงผลการปฏิบัติงานของแผนกงานต่าง ๆ และการรับทราบปัญหาจาก กต.ตร.ภาคประชาชน เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจมากที่สุด และหลังจากประชุมเสร็จ นายณัฐพงษ์ บุญเย็น ประธาน…อ่านเพิ่มเติม

พลเมืองดีนำโทรศัพท์ที่เก็บได้คืนเจ้าของ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลาประมาณ 11.00 น.ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าได้เก็บโทรศัพท์มือถือได้ และนำมาแจ้งที่ สภ.ปักธงชัย เพื่อติดตามส่งคืนให้เจ้าของ

            น.ส.ปรารี ดวงแสง อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 64/1 ม.2 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ได้แจ้งว่า ได้เก็บโทรศัพท์ซึ่งมีผู้ทำหล่นเอาไว้ที่หน้าร้านขายยาชุติมาเภสัช อ.ปักธงชัย…อ่านเพิ่มเติม

พ.ต.อ.กัมปนาท ฐาตุจิรางค์กุล ผกก.สภ.ปักธงชัย ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจสอบการปฏิบัติงานของ อบต.โคกไทย

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลาประมาณ 13.00 น. พ.ต.อ.กัมปนาท ฐาตุจิรางกุล ผกก.สภ.ปักธงชัย ร่วมกับคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจสอบการทำงานของ อบต.โคกไทย และเยี่ยมเยือนประชาชน ชาวบ้านโคกกระเบื้อง ต.โคกไทย อ.ปักธงชัย…อ่านเพิ่มเติม

สายตรวจโคกไทย ร่วมประชุมกับ อบต.โคกไทย

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559  สายตรวจตำบลโคกไทยได้เข้าร่วมประชุม ที่ อบต. โคกไทย กับผู้ใหญบ้นากำนัน เรื่อง ตำบล ๕ ลั่นวาจา ชี้แนวเขตที่ป่าสงวนที่ถูกนายทุนบุกรุก ร่วมกับฝ่ายปกครองและสายตรวจประจำตำบล…อ่านเพิ่มเติม

ร่วมกับ อบต.งิ้ว ซ่อมแซมบ้านให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลาประมาณ 10.00 น. ร.ต.ท.มณีรัตน์ จันทร์สันเทียะ รอง สวป.สภ.ปักธงชัย ร่วม
นายก อบต.งี้ว,สายตำบลตรวจงิ้ว สายตรวจลำพระเพลิง ช่วยซ่อมแซมบ้านประชาชนบ้านงิ้ว ที่มีฐานะยากจน ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.งิ้ว มอบเงินเพื่อสมทบทุนการซ่อมแซมบ้าน นายบุญรอด มั่นเขตวิทย์ โดยมีผู้สมทบทุนดังนี้ 1.กองทุนหมู่บ้านงิ้ว ม.3 มอบเงินให้ 2,000บาท  ตรอ.สกุลเดช มอบเงินให้ 500 บาทพร้อมข้าวกล่อง และท่านนายก…อ่านเพิ่มเติม

ห้องสมุดกฎหมาย 

    

 …อ่านเพิ่มเติม

สายตรวจตู้ยามลำพระเพลิงประชุมผู้นำสัญจร

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เจ้าหน้าที่สายตรวจตู้ยามลำพระเพลิง ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้นำหมู่บ้านตำบลนกออก อ.ปักธงชัย ซึ่งเป็นการประชุมสัญจร ของเทศบาลตำบลนกออก โดยจะมีการจัดประชุมหมุนเวียนไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตเทศบาล เพื่อรับทราบปัญหาและลงไปสำรวจปัญหาในพื้นที่จริงเพื่อนำไปหาแนวทางแก้ไขต่อไป…อ่านเพิ่มเติม