policetv

tnews 1519959158 4349

ประชุมส่งเสริมศักยภาพระดับหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. พ.ต.ท.สมชาย แสงดาว สวป.สภ.ปักธงชัย ร่วมกับฝ่ายปกครอง และหัวหน้าส่วนราชการ ประชุม ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพหมู่บ้าน ที่ห้องประชุมอำเภอปักธงชัย โดยมีนายนฤชา โกษาศิวิไลย์ นายอำเภอปักธงชัยเป็นประธานการประชุม…อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน พ.ค.2559

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. พ.ต.ต.อัครคมฆ์ ญาติเจริญ สวป.สภ.ปักธงชัย ร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ สภ.ปักธงชัย และรับฟังปัญหาในตพื้นที่เพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ…อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมผู้ใหญ่บ้านสัญจร

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ร.ต.ท.ปภิณวิช หยั่งกระโทก รอง สว.(ป.)สภ.ปักธงชัย สายตรวจตำบลตูม ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน-กำนัน ต.ตูม อ.ปักธงชัย ประชุมตามโครงการผู้ใหญ่บ้านสัญจร ที่ ม.2 ต.ตูม อ.ปักธงชัย…อ่านเพิ่มเติม

เปิดป้ายประปาหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. นายนฤชา โกษาศิวิไลย์ นายอำเภอปักธงชัย เป็นประธานเิดป้ายประปาหมู่บ้านขุนละคร ต.สำโรง อ.ปักธงชัย โดยมีประชาชนในหมู่บ้าน ข้าราชการ อบต.สำโรง ร่วมให้การต้อนรับ ร.ต.ท.เพ็ชร จารนัย รอง สว.(ป.)สภ.ปักธงชัย สายตรวจตำบลสำโรง พร้อม อส.ตร.ต.สำโรง ดูแลความสงบภายในงาน…อ่านเพิ่มเติม

ช่วยซ่อมแซมบ้านประชาชนผู้ยากไร้

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 น. สายตรวจ ต.งิ้ว พร้อม อส.ตร.ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่ ผู้ช่วย สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล สมาชิก อบต.ผู้นำท้องถิ่น ร่วมกันซ่อมแซมบ้านให้ นายแล นางพวง ชมฉิมพลี ผู้ยากไร้ ประชากร หมู่ 4 บ้านโคกคลองขุนเทียน ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา…อ่านเพิ่มเติม

เปิดการอบรมโครงการอบรมผู้ช่วยเหลือกิจการตำรวจ

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.ประกอบชัย ปิดตะคุ รอง ผกก.ป.สภ.ปักธงชัย เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการอบรมผู้ช่วยเหลือกิจการตำรวจ ที่ห้องประชุมชั้น 3 สภ.ปักธงชัย โดยมีตัวแทนอาสาสมัครตำรวจบ้าน และเหยี่ยวเวหา ร่วมเข้ารับการการอบรมจำนวน 53 คน โดยการอบรมแบ่งเป็น 2 ช่วง ภาคเช้าให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชนควรทราบ ส่วนภาคบ่ายเป็นการฝึกภาคสนาม…อ่านเพิ่มเติม

รรท.ผกก.สภ.ปักธงชัย ร่วมงาน อสีติวัสสชาติเจริญอายุมงคล 80 ปี พระกิตติรามมุนี

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.บุญโปรด ประเสริฐศักดิ์ รรท.ผกก.สภ.ปักธงชัย ร่วมงานบำเพ็ญกุศล อสีติวัสสชาติเจริญอายุมงคล 80 ปี พระกิตติรามมุนี เจ้าคณะอำเภอปักธงชัย ที่วัดโพธิ์นิมิต(เชียงสา) ต.สะแกราช…อ่านเพิ่มเติม

ร่วมงานอบรมเกษตรอำเภอปักธงชัย

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลาประมาณ 10.00 น. สายตรวจตำบลลำนางแก้ว ร่วมกับเกษตรอำเภอปักธงชัย ปลัดอำเภออาวุโส อบรมชาวบ้านบ้านโนนทอง ต.ลำนางแก้ว เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการเกษตรของเกษตรอำเภอ จากนั้นได้ร่วมกันตรวจโครงการที่บ้านพัดทะเล ต.ลำนางแก้ว และตรวจเยี่ยมประชาชนในหมู่บ้าน เสร็จแล้วจึงเดินทางกลับ

 …อ่านเพิ่มเติม