policetv

tnews 1519959158 4349

เดินรณรงค์การออกเสียงประชามติ

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 12.00 น.สายตรวจตำบลเกษมทรัพย์(ตู้นางเหริญ) ร่วมกับผู้นำชุมชน ต.เกษมทรัพย์ ครู-นักเรียน ประชาชน เดินรณรงค์การออกเสียงประชามติ เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชน ได้ออกไปใช้สิทธิของตนในการกำหนดอนาคตประเทศ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559…อ่านเพิ่มเติม

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ร.ต.ต.สุชล ชุ่มเมืองปัก รอง สวป.สภ.ปักธงชัย พร้อมสายตรวจลำพระเพลิง และชุดมวลชนสัมพันธ์ ร่วมกับอำเภอปักธงชัย และหน่วยงานต่าง ๆ ออกพื้นที่ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่ินที่ ณ.วัดนกออก อ.ปักธงชัย เพื่อให้บริการประชาชน รับแจ้งเอกสารหายนอกสถานที่ และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม และยาเสพติด…อ่านเพิ่มเติม

ร.ต.ต. คณิน วิริยะไชยวงศ์ ครูเเดร์ สภ.ปักธงชัย ทำการสอนที่ ร.ร.ป่าไม้อุทิศ 2

เมื่อวันที่ 27 ก.ค.2559 09:30-10:30 น ร.ต.ต. คณิน วิริยะไชยวงศ์ ครูเเดร์ สภ.ปักธงชัย ทำการสอนที่ ร.ร.ป่าไม้อุทิศ 2 ตามโครงการครูตำรวจแดร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6…อ่านเพิ่มเติม

ประชุมส่งเสริมศักยภาพระดับหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. พ.ต.ท.สมชาย แสงดาว สวป.สภ.ปักธงชัย ร่วมกับฝ่ายปกครอง และหัวหน้าส่วนราชการ ประชุม ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพหมู่บ้าน ที่ห้องประชุมอำเภอปักธงชัย โดยมีนายนฤชา โกษาศิวิไลย์ นายอำเภอปักธงชัยเป็นประธานการประชุม…อ่านเพิ่มเติม

พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา ร่วมโครงการปลูกกล้วยพันธุ์ดี ในเเปลงไม้เบญจพรรณ จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 59 เวลา 09:00 น. พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา ร่วมโครงการปลูกกล้วยพันธุ์ดี ในเเปลงไม้เบญจพรรณ จังหวัดนครราชสีมา ถวายเป็นพระราชกุศลเเด่ ร้อยเอกหญิง ดอกเตอร์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ วัดใหม่สันติ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โดย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน…อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมผู้ใหญ่บ้านสัญจร

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ร.ต.ท.ปภิณวิช หยั่งกระโทก รอง สว.(ป.)สภ.ปักธงชัย สายตรวจตำบลตูม ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน-กำนัน ต.ตูม อ.ปักธงชัย ประชุมตามโครงการผู้ใหญ่บ้านสัญจร ที่ ม.2 ต.ตูม อ.ปักธงชัย…อ่านเพิ่มเติม

ครูแดร์ สอนนักเรียน ร.ร.ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30-11.30น. ร.ต.ท.อลงกต สบายใจ รองสว.(ป)สภ.ปักธงชัย (ครูแดร์ สภ.ปักธงชัย)ได้เข้าสอนตามโครงการ D.A.R.E.โรงเรียน ปักธงชัยชุณหวัณวิทยาคาร ชั้น ป.6/1 นักเรียนรวม 44 คนได้แนะนำเกี่ยวกับโครงการ ครู  D.A.R.E.ให้นักเรียนได้รับทราบ(ในชั่วโมงแรก)นักเรียนมีความสนใจฟังและร่วมสนุกกับวิทยากรเป็นอย่างดีเยี่ยม…อ่านเพิ่มเติม

ช่วยซ่อมแซมบ้านประชาชนผู้ยากไร้

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 น. สายตรวจ ต.งิ้ว พร้อม อส.ตร.ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่ ผู้ช่วย สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล สมาชิก อบต.ผู้นำท้องถิ่น ร่วมกันซ่อมแซมบ้านให้ นายแล นางพวง ชมฉิมพลี ผู้ยากไร้ ประชากร หมู่ 4 บ้านโคกคลองขุนเทียน ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา…อ่านเพิ่มเติม