policetv

tnews 1519959158 4349

โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 11.30 น. ร.ต.ท.ปภิณวิช หยั่งกระโทก รอง สว.(ป.)สภ.ปักธงชัย สายตรวจ ต.ตูม ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชน ต.ตูม ร่วมกิจกรรม "ปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ 12 สิงหาคม" โดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลย์ นายอำเภอปักธงชัย เป็นประธาน…อ่านเพิ่มเติม

เดินรณรงค์ประชามติ

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. พ.ต.ต.ประชารัตน์ อันสุข สวป.สภ.ปักธงชัย พร้อมสายตรวจตำบลสำโรง ร่วมกับ อบต.สำโรง ผู้นำหมู่บ้าน ประชาชน เดินรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิ์ลงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559…อ่านเพิ่มเติม

เดินรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติ

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. สภ.ปักธงชัย ร่วมกับ เทศบาลเมืองเมืองปัก ประชาชน นักเรียนนักศึกษา เดินรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์ลงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 โดยมีการเดินตั้งแต่หน้าที่ว่าการอำเภอปักธงชัย ไปตามถนนสืบศิริ เลี้ยวเข้าถนนศรีพลรัตน์ ผ่านตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก และมาสิ้นสุดที่หน้าที่ว่าการอำเภอปักธงชัย…อ่านเพิ่มเติม

เทศบาลเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 17.00 น. พ.ต.ท.สมชัย ดีสุวรรณ์ สว.อก.สภ.ปักธงชัย พร้อม ชุด ชมส. สายตรวจรถจักรยานยนต์ เขตตรวจที่ 2 ร่วมกับเทศบาลเมืองเมืองปัก ออกให้บริการประชาชนตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ที่บ้านจะโปะ ม.2 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา มีประชาชนมาร่วมโครงการ และใช้บริการจากเทศบาลจำนวนมาก…อ่านเพิ่มเติม

ให้ความรู้การลงประชามติ

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 19.00 น. ร.ต.ท.เสถียร ถนอมตะคุ รอง สว.(ป.)สภ.ปักธงชัย สายตรวจไผ่สีสุก ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ม.7,15,และ ม.8 วิทยากร ครู ค. ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และการลงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559…อ่านเพิ่มเติม

สร้างฝายประชารัฐเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ร.ต.ต.คณิน วิริยะไชยวงศ์ สายตรวจลำนางแก้วร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติจากกรุงเทพและผู้นำชุมชนร่วมสร้างฝายชลอน้ำที่บ้านซับยางต้นน้ำเขื่อนลำพระเพลิง ตามโครงการก่อสร้างฝายประชารัฐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาศมหามงคล เสด็จเภลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ…อ่านเพิ่มเติม

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00 น. ร.ต.ท.ชอบ ระไหวพรมราช รอง สว.(ป.)สภ.ปักธงชัย ร่วมกับชาวบ้านหนองชุมแสง ต.สุขเกษม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ที่ป่าชุมชนหนองชุมแสง โดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลย์ นายอำเภอปักธงชัย เป็นประธาน…อ่านเพิ่มเติม

ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ จัดพิธีมอบหมวกกันน็อค จำนวน 5,000 ใบ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ จัดพิธีมอบหมวกกันน็อค จำนวน 5,000 ใบ รวมมูลค่า 1,125,000 บาท ซึ่งสมาคมแม่บ้านตำรวจ และ 8 องค์กร ได้แก่ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน), มหาวิทยาลัยศรีปทุม, บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด, บริษัท ป .เคมีเทค จำกัด, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยพลอิสระ จำกัด, บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด,…อ่านเพิ่มเติม