tnews 1519959158 4349

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ


เมื่อวันที่ 23 ต.ค.2561 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.คเชนท์ เสตะปุตตะ ผกก.สภ.ปักธงชัย นำข้าราชการตำรวจ ร่วมพิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอปักธงชัย ร่วมกับหน่วยราชการ ภาคเอกชนและประชาชน โดยมีนายวิสูตร ชัชวาลย์วงศ์ นายอำเภอปักธงชัย เป็นประธาน

เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

วันนี้(4 ก.ค.2561)เวลา 12.00 น. พ.ต.อ.คเชนท์ เสตะปุตตะ ผกก.สภ.ปักธงชัย พร้อมด้วย พ.ต.ท.ฉัตรชัย ศรีธรรมพงษ์ สวป.ฯ หน.ชุดปักกลด จนท.ชุดปักกลด ข้าราชการตำรวจ สภ.ปักธงชัย กลุ่มแม่บ้าน สภ.ปักธงชัย ได้มาให้บริการตัดผมและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน มอบจักรยาน และทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนบุหัวช้าง หมู่9 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย
         เวลา 12.50 น. รับประทานอาหารกลางวัน…อ่านเพิ่มเติม

วันตำรวจบ้าน

วันนี้ (10 ต.ค.2561 ) เวลา 12.00 น. พ.ต.อ.คเชนท์ เสตะปุตตะ ผกก.สภ.ปักธงชัย ร่วมพิธีวันอาสาสมัครตำรวจ(วันตำรวจบ้าน) มอบใบประกาศเกียรติคุณ อาสาสมัครตำรวจดีเด่น แต่ละตำบล และกล่าวให้โอวาทเนื่องในวันตำรวจบ้าน ที่ห้องประชุมชั้น 3 สภ.ปักธงชัย…อ่านเพิ่มเติม

จักรยานนี้เพื่อน้อง

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.2561 เวลา 11.30 น. พ.ต.อ.คเชนท์ เสตะปุตตะ ผกก.สภ.ปักธงชัย พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ กต.ตร.สภ. แม่บ้านตำรวจร่วมโครงการจักรยานนี้เพื่อน้อง นำจักรยานไปแจกนักเรียนและเลี้ยงอาหารกลางวัน ที่โรงเรียนบ้านพัดทะเล ม.2 ต.ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา…อ่านเพิ่มเติม

มอบฝายมีชีวิต

วันนี้ ( 21 ก.ย.2561) เวลา 10.25 น. พ.ต.อ.คเชนท์ เสตะปุตตะ ผกก.สภ.ปักธงชัย ข้าราชการตำรวจ แม่บ้านตำรวจสภ.ปักธงชัย ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มครูฝายโคราชบริษัท ฮีโน่ ประเทศไทย เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาภูหลวง ร่วมมอบฝายมีชีวิต กับให้แก่ชาวบ้านซับยาง ม.6 ต.ลำนางแก้ว ขึ้นทะเบียนฝายลำดับที่ 861 ของประเทศ โดยมี นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์ นายอำเภอปักธงชัย เป็นประธานในการมอบ ซึ่งฝายแห่งนี้ พ.ต.อ.คเชนท์ เสตะปุตตะ…อ่านเพิ่มเติม

พิธีมอบฝายมีชีวิต

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.พ.ต.อ.คเชนท์  เสตะปุตตะ ผกก.สภ.ปักธงชัย  เจ้าหน้าที่ตำรวจ แม่บ้านตำรวจสภ.ปักธงชัย ร่วมโครงการแม่บ้านมหาดไทยสัญจร "ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม" ร่วมสร้างฝายมีชีวิตกับชุมชน โดยมี ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธาน ณ บ้านลำประโคน ม.3 ต.ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา…อ่านเพิ่มเติม

ฝายมีชีวิต

พ.ต.อ.คเชนท์ เสตะปุตตะ ผกก.สภ.ปักธงชัย ตรวจเยี่ยมบ้านซับยาง ต.ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา พบว่าชาวบ้านมีปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค ได้รับความเดือดร้อน จึงได้นำโครงการฝายมีชีวิตเข้าไปช่วยดำเนินการสร้างฝายทดน้ำเพื่อให้ชาวบ้านได้มีนำ้สำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในการร่วมแรงร่วมใจสร้างฝายร่วมกับทีมงานสร้างฝายเป็นอย่างดี ทั้งนี้…อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ

เมื่อ วันที่ 8 มี.ค.61 เวลา 15.45 น. พ.ต.อ.คเชนท์ เสตะปุตตะ ผกก.สภ.ปักธงชัย ว่าที่ พ.ต.ท.กุณช์ กุลศิริ ร.ต.อ.มานพ กวดนอก รองสวป.สภ.ปักธงชัย ร.ต.อ.กิตติ กลั่นผักแว่น รองสวป.สภ.ปักธงชัย สายตรวจ ต.ลำนางแก้ว ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปี 2561 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 14 นายจิรายุ นันท์ธราธร และผู้ตรวจกระทรวง ณ อ่างเก็บนำ้บ้านซับน้อย ม.7 ต.ลำนางแก้ว…อ่านเพิ่มเติม