policetv

tnews 1519959158 4349

198816.jpgเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น.ร.ต.ต.คณิน  วิริยะไชยวงศ์ สายตรวจลำนางแก้ว พร้อม อส.ตร. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดหมู่บ้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติระดับประเทศของหมู่บ้านพัดทะเล หมู่ 2 ตำบลลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

198819.jpg