policetv

tnews 1519959158 4349

77804.jpgเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 12.00 น.สายตรวจตำบลเกษมทรัพย์(ตู้นางเหริญ) ร่วมกับผู้นำชุมชน ต.เกษมทรัพย์ ครู-นักเรียน ประชาชน เดินรณรงค์การออกเสียงประชามติ เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชน ได้ออกไปใช้สิทธิของตนในการกำหนดอนาคตประเทศ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559

77802.jpg77805.jpg77806.jpg77808.jpg