policetv

tnews 1519959158 4349

S__18481197.jpgพ.ต.อ.คเชนท์ เสตะปุตตะ ผกก.สภ.ปักธงชัย ตรวจเยี่ยมบ้านซับยาง ต.ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา พบว่าชาวบ้านมีปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค ได้รับความเดือดร้อน จึงได้นำโครงการฝายมีชีวิตเข้าไปช่วยดำเนินการสร้างฝายทดน้ำเพื่อให้ชาวบ้านได้มีนำ้สำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในการร่วมแรงร่วมใจสร้างฝายร่วมกับทีมงานสร้างฝายเป็นอย่างดี ทั้งนี้ สภ.ปักธงชัยได้ให้การสนับสนุนสิ่งของที่จำเป็นในการก่อสร้าง และอาหาร น้ำดื่มสำหรับผู้ที่มาร่วมสร้างฝายด้วย

fai_2.jpgfai_7.jpgfai_6.jpgfai_5.jpgfai_4.jpgfai_3.jpg