policetv

tnews 1519959158 4349

S__11665415.jpgเมื่อ วันที่ 8 มี.ค.61 เวลา 15.45 น. พ.ต.อ.คเชนท์ เสตะปุตตะ ผกก.สภ.ปักธงชัย ว่าที่ พ.ต.ท.กุณช์ กุลศิริ ร.ต.อ.มานพ กวดนอก รองสวป.สภ.ปักธงชัย ร.ต.อ.กิตติ กลั่นผักแว่น รองสวป.สภ.ปักธงชัย สายตรวจ ต.ลำนางแก้ว ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปี 2561 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 14 นายจิรายุ นันท์ธราธร และผู้ตรวจกระทรวง ณ อ่างเก็บนำ้บ้านซับน้อย ม.7 ต.ลำนางแก้ว

p_1.jpg

p_2.jpg