43810.jpgเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น. สายตรวจ ต.ลำนางแก้ว ร่วมงานเกษียณอายุราชการของกำนัน ต.ลำนางแก้ว ร่วมแสดงมทิตาจิต และมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุ 43790.jpg43793.jpg43799.jpg