policetv

tnews 1519959158 4349

55940.jpgเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ผู้นำหมู่บ้านชาว ตำรวจบ้าน สายตรวจตะคุ ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดสระสาธารณะในหมู่บ้านวังหิน ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา55875.jpg55873.jpg55876.jpg55878.jpg55946.jpg