32826.jpgเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 สายตรวจตำบลลำนางแก้ว ร่วมกับประชาชน ม.1 และ ม.3 สูบน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียงเข้าสู่สระน้ำเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ทำน้ำประปา เนื่องจากฝนตกน้อยทำให้น้ำไหลเข้าแหล่งเก็บน้ำทำประปามีจำนวนน้อย เกรงจะไม่พอใช้ในช่วงหน้าแล้ง32825.jpg32827.jpg