taffic

หมายเลขสายด่วนสำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

002.jpg

เส้นทางเลือกภาคอีสาน

001.jpg

หยุดการค้ามนุษย์

NO.jpg

14567545_1512702712090066_8585923822725561699_o.jpgเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 07.29 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีวันสถาปนากองบัญชาการช่วยรบที่  2 โดยมีแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมพันตรีเจริญ จ้อยทรัพย์กองบัญชาการช่วยรบที่ 2