tnews 1519959158 4349

เป็นประธานงานฌาปณกิจศพตำรวจ

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 15.30 น.พ.ต.อ.คเชนท์ เสตะปุตตะ ผกก.สภ.ปักธงชัย เป็นประธานในพิธีฌาปณกิจศพ ร.ต.ท.ชลวิทย์ วิสุทธิญาณภิรมย์ รอง สว(ป)สภ.ปักธงชัย ณ เมรุวัดวังหมี และเวลา 16.00 น.วันเดียวกันได้เป็นประธานในพิธีฌาปณกิจศพ ร.ต.ท.สนั่น ศรีชัยวรรณ รอง สว(ป)สภ.ปักธงชัย ณ เมรุวัดอัมพวัน(จะโปะ) ซึ่งข้าราชการตำรวจทั้งสองนายได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 19 และ 20 เมษายน 2561 ตามลำดับ…อ่านเพิ่มเติม

ขวัญกำลังใจ

เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2561 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.คเชนท์ เสตะปุตตะ ผกก.สภ.ปักธงชัย ประชุมข้าราชการตำรวจ พร้อมแจกประกาศเกียรติบัตรแก่ข้าราชการตำรวจดีเด่นแต่ละสายงาน พร้อมเงินรางวัล และมอบบัตรอวยพร พร้อมด้วยพระเครื่อง แก่ข้าราชการตำรวจที่มีวันเกิดในเดือนมกราคม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ หลังประชุมเสร็จได้มีการเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย…อ่านเพิ่มเติม

สืบสานประเพณีไทย

สภ.ปักธงชัย จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชาและผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เนื่องในวันสงกรานต์ 2561 ณ ลานข้าง สภ.ปักธงชัย โดยมีข้าราชการตำรวจและแม่บ้านเข้าร่วมพิธี

 …อ่านเพิ่มเติม

ตำรวจสีขาว

เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2561 พ.ต.อ.คเชนท์ เสตะปุตตะ ผกก.สภ.ปักธงชัย นำข้าราชการตำรวจ สภ.ปักธงชัย ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ตามโครงการตำรวจสีขาว เพื่อให้ประชาชนเกิดคามเชื่อมั่นศรัทธาต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ในการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติ ไม่ให้ข้าราชการตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

 …อ่านเพิ่มเติม

ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 พ.ต.อ. คเชนท์ เสตะปุตตะ เข้ารับเข็มครุฑทองคำ "ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2560" ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยมีท่านพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี โดยเป็นข้าราชการ 1ใน 4 คนของจังหวัดนครราชสีมาที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้…อ่านเพิ่มเติม

ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อ

5 ธ.ค.2560 เวลา 07.00 น. ว่าที่ พ.ต.อ.คเชนท์ เสตะปุตตะ ผกก.สภ.ปักธงชัย นำข้าราชการตำรวจ สภ.ปักธงชัย ร่วมกับประชาชน ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนารถบพิตร วันพ่อ และวันชาติ ที่ลานเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการ อ.ปักธงชัย…อ่านเพิ่มเติม

ทดสอบสมรรถภาพ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.คเชนท์ เสตะปุตตะ ผกก.สภ.ปักธงชัย นำข้าราชการตำรวจ สภ.ปักธงชัย ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย รอบที่ 1 ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการทดสอบความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ โดยทำการทดสอบที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกีรยรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองเมืองปัก…อ่านเพิ่มเติม

โครงการอาหารกลางวัน

เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2560 เวลา 12.00 น. ว่าที่ พ.ต.อ.คเชนท์ เสตะปุตตะ ผกก.สภ.ปักธงชัย ได้จัดให้มีการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ข้าราชการตำรวจ สภ.ปักธงชัย ตามโครงการสวัสดิการอาหารกลางวัน โดยได้จัดให้มีการเลี้ยงอาหารกลางวัน ทุกวันพุธ เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของข้าราชการตำรวจ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา…อ่านเพิ่มเติม