tnews 1519959158 4349

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2555 พ.ต.อ.พนัญชัย ชื่นใจธรรม ผกก.สภ.ปักธงชัย เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลดีมาก(เหรียญทอง) โครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ระยะที่ 3 จาก พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. โดยการรับรางวัลในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 และเป็นการได้รับรางวัลสามปีซ้อน โดยได้รับครั้งแรกในปี พ.ศ.2544 - 2545 และ 2553-2555…อ่านเพิ่มเติม

  ผู้บังคับบัญชา สภ.ปักธงชัย  

    พ.ต.อ.กัมปนาท ฐาตุจิรางค์กุล
          ผกก.สภ.ปักธงชัย

        

   งานป้องกันปราบปราม          งานสืบสวน              งานสอบสวน     …อ่านเพิ่มเติม
สภ.ปักธงชัยทำบุญเลี้ยงพระ

  

 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 สภ.ปักธงชัย โดยการนำของ พ.ต.อ.พนัญชัย ชื่นใจธรรม ผกก.สภ.ปักธงชัย ได้ทำบุญเลี้ยงพระและทำพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ เจ้าที่ เพื่อเป็นศิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ

              …อ่านเพิ่มเติม

การประกวดการฝึกประจำปี 2555

ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดให้ทีโครงการประกวดการฝึก ประจำปี 2555 เพื่อคัดเลือกสภ.ที่ชนะเลิศเข้าร่วมประกวดการฝึกระดับ ภ.3 โดยในการฝึกจะแบ่งเป็นสองส่วน คือการฝึกระเบียบวิชาทหาร บุคคลท่ามือเปล่า บุคคลประกอบอาวุธ และการฝึกทางยุทธวิธี…อ่านเพิ่มเติม