WFB

tnews 1519959158 4349

  ผู้บังคับบัญชา สภ.ปักธงชัย  

    พ.ต.อ.กัมปนาท ฐาตุจิรางค์กุล
          ผกก.สภ.ปักธงชัย

        

   งานป้องกันปราบปราม          งานสืบสวน              งานสอบสวน     …อ่านเพิ่มเติม
การประกวดการฝึกประจำปี 2555

ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดให้ทีโครงการประกวดการฝึก ประจำปี 2555 เพื่อคัดเลือกสภ.ที่ชนะเลิศเข้าร่วมประกวดการฝึกระดับ ภ.3 โดยในการฝึกจะแบ่งเป็นสองส่วน คือการฝึกระเบียบวิชาทหาร บุคคลท่ามือเปล่า บุคคลประกอบอาวุธ และการฝึกทางยุทธวิธี…อ่านเพิ่มเติม