90489เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. ชุดสนับสนุนตำบล-ร่วมสายตรวจตะขบ-อส.ตร.ร่วมปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(ตะขบคัพครั้งที่ 15 )จัดโดย อบต.ตะขบ ใช้สนามกีฬากลางบ้านยางกระทุง เหตุการณ์ปกติ

9048690491