policetv

tnews 1519959158 4349

ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดให้ทีโครงการประกวดการฝึก ประจำปี 2555 เพื่อคัดเลือกสภ.ที่ชนะเลิศเข้าร่วมประกวดการฝึกระดับ ภ.3 โดยในการฝึกจะแบ่งเป็นสองส่วน คือการฝึกระเบียบวิชาทหาร บุคคลท่ามือเปล่า บุคคลประกอบอาวุธ และการฝึกทางยุทธวิธี

สภ.ปักธงชัย ได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดสนามประกวดการฝึก โดยใช้สนามฝึกหน้าโรงยิมเนเซียม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ของเทศบาลเมืองปักเป็นสถานที่ประกวดการฝึก โดยมีสภ.ที่อยู่ในสายเดียวกันจะนวน 8 สภ. ได้แก่ สภ.ปักธงชัย สภ.ครบุรี สภ.เสิงสาง สภ.ดอนแสนสุข สภ.โชคชัย สภ.หนองบุญมาก สภ.วังน้ำเขียว และสภ.อุดมทรัพย์ โดยได้มีการประกวดการฝึกในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555