policetv

tnews 1519959158 4349

police 13เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2561 พ.ต.อ.คเชนท์ เสตะปุตตะ ผกก.สภ.ปักธงชัย นำข้าราชการตำรวจ สภ.ปักธงชัย ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ตามโครงการตำรวจสีขาว เพื่อให้ประชาชนเกิดคามเชื่อมั่นศรัทธาต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ในการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติ ไม่ให้ข้าราชการตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

police 01police 03police 04police 09police 10