policetv

tnews 1519959158 4349

265697_resize.jpg

เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2560 เวลา 12.00 น. ว่าที่ พ.ต.อ.คเชนท์ เสตะปุตตะ ผกก.สภ.ปักธงชัย ได้จัดให้มีการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ข้าราชการตำรวจ สภ.ปักธงชัย ตามโครงการสวัสดิการอาหารกลางวัน โดยได้จัดให้มีการเลี้ยงอาหารกลางวัน ทุกวันพุธ เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของข้าราชการตำรวจ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งการดำเนินโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับการให้การบริการประชาชน ตามนโยบายตำรวจภูธรภาค 3 และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

265696_resize.jpg