policetv

tnews 1519959158 4349

ดูแลการจราจรหน้าโรงเรียน

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 15.30 น. จนท.จราจร สภ.ปักธงชัย ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก เพื่ออำนวยความสะดวกนักเรียนที่ข้ามถนนเพื่อเดินทางกลับบ้าน…อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและ ป้องกันอุบัติเหตุในห้วงเทศกาลเข้าพรรษา

วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและ ป้องกันอุบัติเหตุในห้วงเทศกาลเข้าพรรษา ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข่องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.…อ่านเพิ่มเติม

ตั้งจุดตรวจป้องกันอาชญากรรม

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. สภ.ปักธงชัย โดย พ.ต.อ.กัมปนาท ฐาตุจิรางค์กุล ผกก.สภ.ปักธงชัย สั่งการให้ตั้งจุดสกัด ป้องกันอาชญากรรม ตรวจค้นยานพาหนะและสิ่งผิดกฏหมาย
-กวดขันเมาแล้วขับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
-ชะลอความเร็วรถป้องกันอุบัติเหตุ
บริเวณ ถนน304กม.บ้านแหลมลวก -ระหว่างเวลา 09.00-11.30 น. โดยมี พ.ต.ท.รุ่งโรจน์ ตังอำนวย สวป.สภ.ปักธงชัย ผู้ควบคุมการปฏิบัติ
-กำลังทั้งหมด 10 นาย
ส. 3 นาย
ป. 7 นาย…อ่านเพิ่มเติม

จราจรบรรยายความรู้และประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัย

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. พ.ต.ท.รุ่งโรจน์ ตังอำนวย สวป.สภ.ปักธงชัย พร้อมเจ้าหน้าที่จราจร บรรยายให้ความรู้กฎจราจรและประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองให้สวมหมวกนิรภัย ในโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก…อ่านเพิ่มเติม

ปล่อยแถวสายตรวจราจรออกปฏิบัติหน้าที่

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 06.30 น. พ.ต.ท.รุ่งโรจน์ ตังอำนวย สวป.สภ.ปักธงชัย ร.ต.ท.เกรียงไกร มากลาง รองสว.จร.ฯ เรียกแถวสายตรวจจราจร พร้อมชี้แจงข้อราชการตรวจเครื่องแต่งกายอุปกรณ์เรียบร้อย ปล่อยแถวออกปฏิบัติหน้าที่ในเขตรับผิดชอบต่อไป…อ่านเพิ่มเติม

ปล่อยแถวสายตรวจราจร

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 06.30 น. พ.ต.ท.รุ่งโรจน์ ตังอำนวย สวป.สภ.ปักธงชัย ร.ต.ท.เกรียงไกร มากลาง รองสว.จร.ฯ เรียกแถวสายตรวจจราจร ชี้แจงข้อราชการตรวจเครื่องแต่งกายอุปกรณ์เรียบร้อย ปล่อยแถวออกปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนในเขตรับผิดชอบต่อไป…อ่านเพิ่มเติม

ร.ต.ต.เด่นศักดิ์ ครองเฉลิมชัย รอง สว(ป.)สภ.ปักธงชัย ร่วมกับเทศกิจปรับปรุงแก้ไขพื้นผิวการจราจรที่ชำรุด

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ร.ต.ต.เด่นศักดิ์ ครองเฉลิมชัย รอง สว(ป.)สภ.ปักธงชัย ร่วมกับเทศกิจปรับปรุงแก้ไขพื้นผิวการจราจรที่ชำรุด ถ.สืบศิริใน ทั้ง 18 จุด จากหน้าศูนย์ไหมถึงแยกขดน้ำอ้อม เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาอย่างปลอดภัย…อ่านเพิ่มเติม

ตั้งจุดตรวจป้องกันอาชญากรรม

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 18.00-20.00 น. สภ.ปักธงชัย ตั้งจุดสกัด ป้องกันอาชญากรรม ตรวจค้นยานพาหนะและสิ่งผิดกฏหมาย-กวดขันเมาแล้วขับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบริเวณ ถนน 304 หน้าปั้มแก๊ส เจเค (ขาไป กบินทร์บุรี) โดยมี ผกก.สภ.ปักธงชัย เป็นผู้อนุมัติ มี พ.ต.ท.รุ่งโรจน์ ตังอำนวย สวป.สภ.ปักธงชัย ผู้ควบคุมการปฏิบัติ กำลังทั้งหมด 8 นาย…อ่านเพิ่มเติม