ปล่อยแถวจราจรออกปฏิบัติหน้าที่ช่วงชั่วโมงเร่งด่วน

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559  เวลา 15.00 น. พ.ต.ท.รุ่งโรจน์ ตังอำนวย สวป.สภ.ปักธงชัย ร.ต.อ.ทินกร เที่ยงธรรม รอง สวป.ฯ  เรียกแถวสายตรวจจราจร กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ตรวจเครื่องแต่งกายอุปกรณ์ยานพาหนะ เรียบร้อย ปล่อยแถวออกปฏิบัติหน้าที่ในเขตรับผิดชอบต่อไป…อ่านเพิ่มเติม

ปล่อยแถวจราจร

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 06.30 น. พ.ต.ท.รุ่งโรจน์ ตังอำนวย สวป.สภ.ปักธงชัย ร.ต.ท.วิชาญ ชัยจะโปะ รองสว.จรฯ เรียกแถวสายตรวจจราจร กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ตรวจเครื่องแต่งกายอุปกรณ์เรียบร้อย ปล่อยแถวออก ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป…อ่านเพิ่มเติม

การประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. และผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. โดยภายหลังการประชุมได้ให้สัมภาษณ์และตอบข้อซักถามสื่อมวลชน ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 1 ตร.…อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะทำงานจัดทำผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบ การบริหารจัดการและบังคับใช้กฎหมายการจราจรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบ การบริหารจัดการและบังคับใช้กฎหมายการจราจรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม…อ่านเพิ่มเติม

ปล่อยแถวสายตรวจจราจร

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 06.30 น. พ.ต.ท.รุ่งโรจน์ ตังอำนวย สวป.สภ.ปักธงชัย ร.ต.ท.เกรียงไกร มากลาง รอง สว.จร.ฯ ประชุมชี้แจงข้อสั่งการเจ้าหน้าที่จราจรก่อนออกปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชน ในชั่วโมงเร่งด่วน บริเวณหน้าโรงเรียน และถนนศรีพลรัตน์ หน้าตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก เพื่ออำนวยการจราจร ไม่ให้เกิดการติดขัด และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ…อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมโครงการถนนสวยช่วยลดอุบัติเหตุ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 16.00 น. พ.ต.ท.เดโช เพ็งเหล็ง รอง ผกก.ป.สภ.ปักธงชัย ร่วมประชุมโครงการร่วมลงนาม mou  ถนนสวยช่วยลดอุบัติเหตุ ระหว่าง ตำรวจ อำเภอ เทศบาล ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ณ.ห้องประชุมเทศบาลเมืองเมืองปัก ซึ่งจะเริ่มดำเนินโครงการในวันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2559 …อ่านเพิ่มเติม

ดูแลการจราจรหน้าโรงเรียน

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 07.00 น. ร.ต.อ.ทินกร เที่ยงธรรม รอง สวป.สภ.ปักธงชัย ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่จราจร ปฏิบัติหน้าที่บริเวณหน้าโรงเรียน เพื่อดูแลการจราจรให้นักเรียนข้ามถนน และจัดระเบียบการจราจรรถที่มาส่งนักเรียน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และจัดการจราจรไม่ให้ติดขัด…อ่านเพิ่มเติม

ร่วมโครงการ โรงเรียนปลอดภัย เด็กไทยลดอุบัติเหตุ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. พ.ต.ท.เดโช เพ็งเหล็ง รอง ผกก.ป.สภ.ปักธงชัย พ.ต.ต.ประชารัตน์ อันสุข สวปฯ ร.ต.อ.ทินกร เที่ยงธรรม รอง สวป.ฯ สายตรวจ ต.สะแกราช จนท.จราจร ร่วมงานโครงการฝึกอบรมป้องกันอุบัติเหตุบนทางหลวงชนบท (โรงเรียนปลอดภัย เด็กไทยลดอุบัติเหตุ) โดยมี. นายสนิท รัตนศฤงค์  ผอ.แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา เป็นประธาน (ณ.หอประชุมโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ต.สะแกราช)…อ่านเพิ่มเติม