tnews 1519959158 4349

ปล่อยแถวงานจราจร ประจำวันที่ 28 ม.ค.2559

เมื่อวันที่ 28 ม.ค.59 เวลา 06.00 น. พ.ต.ท.ธีรัช เทียบแสน สวป.สภ.ปักธงชัย ร.ต.ท.เกรียงไกร มากลาง รองสว.จร. เรียกแถวสายตรวจจราจร ชี้แจงข้อราชการตรวจเครื่องแต่งกายอุปกรณ์เรียบร้อย ปล่อยแถวออกปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป…อ่านเพิ่มเติม