337182เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. พ.ต.ท.รุ่งโรจน์ ตังอำนวย สวป.สภ.ปักธงชัย พร้อมเจ้าหน้าที่จราจร บรรยายให้ความรู้กฎจราจรและประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองให้สวมหมวกนิรภัย ในโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก

337183