53581เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.30 น. พ.ต.ท.รุ่งโรจน์ ตังอำนวย สวป.สภ.ปักธงชัย ดูแลงานจราจร ร่วมประชุมทางไกลผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ กับ ภ.จว.นครราชสีมาเรื่องการเตรียมความพร้อมในการดูแลจราจรในช่วงวันหยุดยาว 16-20 กรกฎาคม 2559 ซึ่งรัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดยาวติดต่อกัน 5 วัน โดยให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหาหากเกิดการจราจรติดขัด

53580