policetv

tnews 1519959158 4349

650561เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 12.00 น. พ.ต.ท.ธีรัช เทียบแสน สวป.สภ.ปักธงชัย ตรวจจุดบริการประชาชนแยกปักธงชัย พบ จนท.ตำรวจ และจนท.หน่วยงานต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง สภาพการจราจร ถนนสาย 304 และถนนสาย 24  คล่องตัว ปริมาณรถเบาบาง

650562650563