taffic

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 29 พ.ย. ที่ห้องประชุมสารสิน สำนักงานตำรวจภูธรภาค 3 จ.นครราชสีมา พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 (ผบช.ภ.3) เป็นประธานเปิดโครงการสุภาพบุรุษจราจร ทำความดีด้วยหัวใจ “เปลี่ยนใบสั่ง ให้ความรู้ ” โดยมี พล.ต.ต.วัชรินทร์ บุญคง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ( ผบก.ภ.จว.) นำตำรวจจราจร และประชาชนจิตอาสาด้านจราจรทางไปจังหวัดในสังกัดตำรวจภูธรภาค 3 กว่า 100 นาย เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

 

พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ ฯ ผบช.ภาค 3 เปิดเผยว่า ได้นำนโยบายของพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ 10 ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยทุกคนมีจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของตำรวจจราจรและประชาชนจิตอาสาด้านการจราจรที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและปลูกฝังสร้างความตระหนักในความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนด้วยหัวใจ มีบุคลิกที่สง่างามกริยาวาจาสุภาพอ่อนโยนและเป็นมิตรกับประชาชนเป็นการเปลี่ยนมิติใหม่สร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจรภาค 3 นำไปสู่ การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืนเปลี่ยนใบสั่งให้ความรู้ผบช.ภาค 3 กล่าวต่อว่า พร้อมดำเนินการระยะที่ 1 ตั้งแต่ วันที่ 1-7 ธ.ค.ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนรับทราบ ระยะที่ 2 ตั้งแต่ วันที่ 8 – 20 ธ.ค. “ห่วงใย ให้ความรู้ ว่ากล่าวตักเตือน” เฉพาะข้อหาที่สามารถว่ากล่าวตักเตือนได้ เช่น ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย อุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วน ไม่พกพาใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น ระยะที่ 3 ตั้งแต่ วันที่ 5 ม.ค. – 30 ก.ย.61 กิจกรรมทางเลือก “เปลี่ยนใบสั่ง ให้ความรู้” เป็นทางเลือกให้กับประชาชน ที่ไม่ต้องการชำระค่าปรับ ตำรวจจราจรทุกนายในสังกัดตำรวจภูธรภาค 3 จะต้องยึดหลัก “จราจร 5S” คือ Smile : ยิ้มแย้ม แจ่มใส Smart : บุคลิก ท่าทาง สง่างาม ทั้งทางร่างกาย และ จิตใจ Salute : การเคารพ อ่อนน้อม ถ่อมตน Service Mind : การมีจิตใจบริการ Standard : ความมีมาตรฐาน