S__33013767.jpgเมื่อวันที่ 14 พ.ย.2559 เวลา 07.00 น. พ.ต.ท.กัมปนาท ฐาตุจิรางค์กุล ผกก.สภ.ปักธงชัย ออกตรวจการปฏิบัติของ จนท.จราจร ที่ให้บริการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในช่วงที่นักเรียนมาโรงเรียน ซึ่งจะเป็นช่วงที่การจราจรคับคั่ง232914.jpg232915.jpg