taffic

หมายเลขสายด่วนสำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

002.jpg

เส้นทางเลือกภาคอีสาน

001.jpg

หยุดการค้ามนุษย์

NO.jpg

470389.jpgเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 07.00-09.00 น. ร.ต.ท.เกรียงไกร มากลาง รอง สว.จร.สภ.ปักธงชัย ควบคุการปฏิบัติงานของสายตรวจจราจร บริการประชาชน ในช่วงชั่งโมงเร่งด่วน บริเวณที่มีการจราจรคับคั่ง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน470388.jpg470387.jpg46952.jpg182896.jpg46966.jpg