policetv

tnews 1519959158 4349

46892.jpgเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 07.00 น. ร.ต.ท.เกรียงไกร มากลาง รอง สว.จร.สภ.ปักธงชัย ประชุมเจ้าหน้าที่จราจร กำชับการปฏิบัติงานให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไม่เลือกปฏิบัติ บริการประชาชนด้วยความเท่าเทียมกัน ตรวจการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประชาชน พร้อมปล่อยแถวออกปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป46893.jpg