policetv

tnews 1519959158 4349

ร้อยเวรป้องกันปราบปรามตรวจสถานที่สำคัญ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30 น. ร.ต.อ.สมโภชน์ บาทขุนทด รอง สวป.สภ.ปักธงชัย ปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรป้องกันปราบปราม ตรวจปั๊มน้ำมัน ตู้ ATM และร้านสะดวกซื้อ ที่ปั๊ม ปตท.หนองบัว เพื่อป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรม…อ่านเพิ่มเติม

สวป.ตรวจเยี่ยมสายตรวจไผ่สีสุก

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. พ.ต.ต.ประชารัตน์ อันสุข สวป.สภ.ปักธงชัย ร.ต.อ.สมโภชน์ บาทขุนทด รอง สวป.ฯ ร้อยเวรป้องกันปราบปราม ตรวจเยี่ยมสายตรวจไผ่สีสุก กำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้แต่งเครื่องแบบตลอดเวลา และให้ปฏิบัติกับประชาชนอย่างเท่าเทียม มีการออกตรวจสร้างความอบอุ่นใจแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

 …อ่านเพิ่มเติม

สวป.สภ.ปักธงชัย ตรวจเยี่ยมสายตรวจ ต.งิ้ว

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. พ.ต.ต.ประชารัตน์ อันสุข สวป.สภ.ปักธงชัย ร.ต.อ.สมโภชน์ บาทขุนทด รอง สวป.ฯ ร้อยเวรป้องกันปราบปราม ตรวจเยี่ยมสายตรวจ ต.งิ้ว กำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้แต่งเครื่องแบบตลอดเวลา และให้ปฏิบัติกับประชาชนอย่างเท่าเทียม มีการออกตรวจสร้างความอบอุ่นใจแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง…อ่านเพิ่มเติม

ผลการตั้งจุดตรวจบูรณาการ

เมื่อวันที่ 18 ต.ค.2559 สภ.ปักธงชัย ได้สั่งการให้มีการตั้งจุดตรวจบูรณาการตามแผนการตั้งจุดตรวจบูรณาการของ ภ.จว.นครราชสีมา บริเวณ ถนน 24 ที่กลับรถบ้านมาบเชือก ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. โดยมี ร.ต.ท.วิชาญ ชัยจะโปะ รอง สว.จร.สภ.ปักธงชัย เป็นหัวหน้าชุด พ.ต.ต.ประสบโชค แดงนา สวป.สภ.ปักธงชัย เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ
ผลการปฎิบัติ มีดังนี้
-ตรวจค้นรถ 6 คัน ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
-ซุ่มตรวจปัสสาวะ 5 ราย ไม่พบสารเสพติด
-ตรวจสอบหมายจับ 10…อ่านเพิ่มเติม

สวป.สภ.ปักธงชัย ตรวจเยี่ยมสายตรวจ ต.ตะคุ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. พ.ต.ต.ประชารัตน์ อันสุข สวป.สภ.ปักธงชัย ร.ต.อ.สมโภชน์ บาทขุนทด รอง สวป.ฯ ร้อยเวรป้องกันปราบปราม ตรวจเยี่ยมสายตรวจตะคุ กำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้แต่งเครื่องแบบตลอดเวลา และให้ปฏิบัติกับประชาชนอย่างเท่าเทียม มีการออกตรวจสร้างความอบอุ่นใจแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง…อ่านเพิ่มเติม

ตรวจร้านค้าทอง

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 11.00 น. พ.ต.ต.ประชารัตน์ อันสุข สวป.สภ.ปักธงชัย ร.ต.อ.สมโภชน์ บาทขุนทด รองสวป.ฯ ร้อยเวรป้องกันปราบปราม ตรวจร้านค้าทองในพื้นที่ เพื่อป้องกันอาชญากรรมและกำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลความปลอดภัยร้านค้าทอง พบอยู่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งครบทุกนาย…อ่านเพิ่มเติม

สวป.สภ.ปักธงชัย ตรวจเยี่ยมสายตรวจ ต.ตูม

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. พ.ต.ต.ประชารัตน์ อันสุข สวป.สภ.ปักธงชัย ร.ต.อ.สมโภชน์ บาทขุนทด รอง สวป.ฯ ร้อยเวรป้องกันปราบปราม ตรวจเยี่ยมสายตรวจ ต.ตูม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้แต่งเครื่องแบบตลอดเวลา และให้ปฏิบัติกับประชาชนอย่างเท่าเทียม มีการออกตรวจสร้างความอบอุ่นใจแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง…อ่านเพิ่มเติม

ตรวจธนาคาร

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. ร.ต.อ.สภโภชน์ บาทขุนทด รอง สวป.สภ.ปักธงชัย ปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรป้องกันปราบปราม ออกตรวจธนาคารในพื้นที่ เพื่อป้องกันอาชญากรรม และตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจเดินเท้าประจำธนาคาร พบอยู่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งครบทุกนาย…อ่านเพิ่มเติม

หมวดหมู่รอง