tnews 1519959158 4349

สวป.สภ.ปักธงชัย ตรวจเยี่ยมสายตรวจ ต.งิ้ว

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. พ.ต.ต.ประชารัตน์ อันสุข สวป.สภ.ปักธงชัย ร.ต.อ.สมโภชน์ บาทขุนทด รอง สวป.ฯ ร้อยเวรป้องกันปราบปราม ตรวจเยี่ยมสายตรวจ ต.งิ้ว กำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้แต่งเครื่องแบบตลอดเวลา และให้ปฏิบัติกับประชาชนอย่างเท่าเทียม มีการออกตรวจสร้างความอบอุ่นใจแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง…อ่านเพิ่มเติม

ผลการตั้งจุดตรวจบูรณาการ

เมื่อวันที่ 18 ต.ค.2559 สภ.ปักธงชัย ได้สั่งการให้มีการตั้งจุดตรวจบูรณาการตามแผนการตั้งจุดตรวจบูรณาการของ ภ.จว.นครราชสีมา บริเวณ ถนน 24 ที่กลับรถบ้านมาบเชือก ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. โดยมี ร.ต.ท.วิชาญ ชัยจะโปะ รอง สว.จร.สภ.ปักธงชัย เป็นหัวหน้าชุด พ.ต.ต.ประสบโชค แดงนา สวป.สภ.ปักธงชัย เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ
ผลการปฎิบัติ มีดังนี้
-ตรวจค้นรถ 6 คัน ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
-ซุ่มตรวจปัสสาวะ 5 ราย ไม่พบสารเสพติด
-ตรวจสอบหมายจับ 10…อ่านเพิ่มเติม

สวป.สภ.ปักธงชัย ตรวจเยี่ยมสายตรวจ ต.ตะคุ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. พ.ต.ต.ประชารัตน์ อันสุข สวป.สภ.ปักธงชัย ร.ต.อ.สมโภชน์ บาทขุนทด รอง สวป.ฯ ร้อยเวรป้องกันปราบปราม ตรวจเยี่ยมสายตรวจตะคุ กำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้แต่งเครื่องแบบตลอดเวลา และให้ปฏิบัติกับประชาชนอย่างเท่าเทียม มีการออกตรวจสร้างความอบอุ่นใจแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง…อ่านเพิ่มเติม

ตรวจร้านค้าทอง

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 11.00 น. พ.ต.ต.ประชารัตน์ อันสุข สวป.สภ.ปักธงชัย ร.ต.อ.สมโภชน์ บาทขุนทด รองสวป.ฯ ร้อยเวรป้องกันปราบปราม ตรวจร้านค้าทองในพื้นที่ เพื่อป้องกันอาชญากรรมและกำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลความปลอดภัยร้านค้าทอง พบอยู่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งครบทุกนาย…อ่านเพิ่มเติม

สวป.สภ.ปักธงชัย ตรวจเยี่ยมสายตรวจ ต.ตูม

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. พ.ต.ต.ประชารัตน์ อันสุข สวป.สภ.ปักธงชัย ร.ต.อ.สมโภชน์ บาทขุนทด รอง สวป.ฯ ร้อยเวรป้องกันปราบปราม ตรวจเยี่ยมสายตรวจ ต.ตูม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้แต่งเครื่องแบบตลอดเวลา และให้ปฏิบัติกับประชาชนอย่างเท่าเทียม มีการออกตรวจสร้างความอบอุ่นใจแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง…อ่านเพิ่มเติม

ตรวจธนาคาร

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. ร.ต.อ.สภโภชน์ บาทขุนทด รอง สวป.สภ.ปักธงชัย ปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรป้องกันปราบปราม ออกตรวจธนาคารในพื้นที่ เพื่อป้องกันอาชญากรรม และตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจเดินเท้าประจำธนาคาร พบอยู่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งครบทุกนาย…อ่านเพิ่มเติม

สวป.ตรวจเยี่ยมสายตรวจไผ่สีสุก

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. พ.ต.ต.ประชารัตน์ อันสุข สวป.สภ.ปักธงชัย ร.ต.อ.สมโภชน์ บาทขุนทด รอง สวป.ฯ ร้อยเวรป้องกันปราบปราม ตรวจเยี่ยมสายตรวจไผ่สีสุก กำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้แต่งเครื่องแบบตลอดเวลา และให้ปฏิบัติกับประชาชนอย่างเท่าเทียม มีการออกตรวจสร้างความอบอุ่นใจแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

 …อ่านเพิ่มเติม

ดูแลความปลอดภัยประชาชนที่เดินทางมารับเงินที่ ธกส.

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.สมโภชน์ บาทขุนทด รอง สวป.สภ.ปักธงชัย ปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรป้องกันปราบปราม ดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนที่เดินทางมารับเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกร ที่ธกส. สาขาปักธงชัย…อ่านเพิ่มเติม

หมวดหมู่รอง