policetv

tnews 1519959158 4349

10224เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. พ.ต.ท.สมชาย แสงดาว สวป.สภ.ปักธงชัย ตรวจเยี่ยมจุดบริการด่านชุมชนบ้านสุขัง ต.ตะคุ ได้มีการแนะนำการตั้งด่าน และกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อป้องกันอาชญากรรมและอุบัติเหตุในพื้นที่

1022110223