policetv

tnews 1519959158 4349

66940เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 12.30 น. พ.ต.ท.สมชาย แสงดาว สวป.สภ.ปักธงชัย ตรวจเยี่ยมจุดบริการชุมชน ต.ธงชัยเหนือ และตำบลโคกไทย ได้แนะนำการปรับตั้งค่าอุปกรณ์ต่าง และแนะนำการแต่งกายที่ถูกต้องแก่อาสาสมัคร พร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อลดอาชญากรรม อุบัติเหตุ และเหตุทะเลาะวิวาทช่วงเทศกาลสงกรานต์

6692566924