policetv

tnews 1519959158 4349

334451.jpgเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 น. ร.ต.อ.ชยางกูร  โคตรธาดา รอง สวป.สภ.ปักธงชัย ปฎิบัติหน้าที่ร้อยเวรป้องกันปราบปราม ผลัดที่ 2 เวลา 08.01 น.- 16.00 น. ด.ต.ประมวล  ปลอบตะคุปฏิบัติหน้าที่พลขับโล่ 20
เข้าแถวเคารพธงชาติ   กล่าวอุดมคติตำรวจ  สวดมนต์ไหว้พระ ประชุมอบรมชี้แจงข้อราชการเน้นข้อกำชับการปฏิบัติดังนี้
1.เน้นป้องกันเหตุ ร้านสะดวกซื้อ 7-11, โลตัส ปั้มน้ำมัน หอพัก สถานที่ราชการ ที่จอดรถสาธารณะ สถาบันการเงิน
2.หากพบรถต้องสงสัย ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ดัดแปลงสภาพรถ ให้ดำเนินการตรวจสอบ พร้อมตรวจค้น โดยใช้ความระมัดระวัง ตามยุทธวิธีตำรวจ
3.ให้ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ได้ทราบและระมัดระวังดูแลทรัพย์สินของตนเองเพื่อเป็นการป้องกัน เหตุลักทรัพย์
4.ตรวจสอบร้านจำหน่ายสุราให้ปฏิบัติตาม ก.ม.โดยเคร่งครัด
5.เมื่อได้รับแจ้งเหตุ 191 ต้องรีบออกไปตรวจสอบโดยเร็วเมื่อปฏิบัติเรียบร้อยแล้วก็แจ้งปิดเหตุให้ทราบโดยทันที
6.ปรากฏกายแสดงตัวให้ประชาชนเห็นอย่างชัดเจนในพื้นที่ชุมชน ถนนสายหลัก สายรอง เพื่อป้องกันเหตุเกี่ยวกับทรัพย์
7.แจ้งการการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันเหตุให้ทราบเป็นระยะ
พร้อมปล่อยแถว เจ้าหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์ สายตรวจรถยนต์ สายตรวจเดินเท้าประจำธนาคาร ร้านค้าทอง ออกปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป334452.jpg334453.jpg