policetv

tnews 1519959158 4349

S__26214421.jpgเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 12.00 น. สายตรวจรถจักรยานยนต์ เข้าปฏิบัติหน้าที่สับเปลี่ยน เจ้าหน้าที่ประจำธนาคาร ร้านค้าทอง เพื่อให้ออกไปรับประทานอาหารกลางวัน ป้องกันการเกิดช่องว่างในการก่ออาชญากรรม สร้างความอบอุ่นใจ มั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจแก่ประชาชน16712.jpg554865.jpg554866.jpg183727.jpg