policetv

tnews 1519959158 4349

88580.jpgเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 20.00 น. สายตรวจตะขบ ร่วมกับ อส.ตร. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตรวจสถานบริการในพื้นที่ เพื่อกำชับให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยอย่าเคร่งครัด ไม่ให้มีการปิดเกินเวลา และขอความร่วมมืองดใช้แสงสีเสียง และห้ามมีการค้าประเวณี หรือการใช้แรงงานเด็กโดยเด็ดขาด88570.jpg88577.jpg88576.jpg88571.jpg