policetv

tnews 1519959158 4349

326074.jpgเมื่อวันที่ 18  ตุลาคม 2559 เวลา 16.00 น. ร.ต.อ.สมโภชน์   บาทขุนทด รอง สวป.ปักธงชัย ปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรป้องกันปราบปราม ผลัดที่  3 เวลา 16.01-24.00 น. ประชุมอบรมชี้แจงข้อราชการ เน้นข้อกำชับการปฏิบัติดังนี้
1.เน้นป้องกันเหตุ ร้านสะดวกซื้อ 7-11, โลตัส ปั้มน้ำมัน หอพัก สถานที่ราชการ ที่จอดรถสาธารณะ สถาบันการเงิน
2.หากพบรถต้องสงสัย ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ดัดแปลงสภาพรถ ให้ดำเนินการตรวจสอบ พร้อมตรวจค้น โดยใช้ความระมัดระวัง ตามยุทธวิธีตำรวจ
3.ให้ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ได้ทราบและ ระมัดระวังดูแลทรัพย์สินของตนเองเพื่อเป็นการป้องกัน เหตุลักทรัพย์ด้วยตนเอง
4.ตรวจสอบร้านจำหน่ายสุราให้ปฏิบัติตาม ก.ม.โดยเคร่งครัด
5.เมื่อได้รับแจ้งเหตุ 191 ต้องรีบออกไปตรวจสอบโดยเร็ว เมื่อปฏิบัติเรียบร้อยแล้วก็แจ้งปิดเหตุให้ทราบโดยทันที
6.ปรากฏกายแสดงตัวให้ประชาชนเห็นอย่างชัดเจนในพื้นที่ชุมชน ถนนสายหลัก สายรอง เพื่อป้องกันเหตุเกี่ยวกับทรัพย์
7.แจ้งการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันเหตุ ให้ทราบเป็นระยะ
พร้อม ปล่อยแถวสายตรวจรถจักรยานยนต์ชุดปฏิบัติการ ชุดที่ 3 พลขับโล่20 ออกปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป326076.jpg326077.jpg