taffic

หมายเลขสายด่วนสำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

002.jpg

เส้นทางเลือกภาคอีสาน

001.jpg

หยุดการค้ามนุษย์

NO.jpg

14195365_1474167742610230_1437624807619049178_o.jpgเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น.พ.ต.อ.สมศักดิ์ คงไพบูลย์ รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานบูรณาการศาลจังหวัด ศาลแขวง ศาลเยาวชนและครอบครัว โดยสนง.อธิบดี ภ.3 และศาลแรงงานภาค 3 ที่ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซสโคราช