สภ.ปักธงชัย ต้อนรับคณะดูงานจากสภ.ต่าง ๆ ที่เข้ามาขอศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน เพื่อนำไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาระบบงานของตน โดยมี สภ.ที่เข้ามาศึกษาดูงาน ดังนี้

วันที่ 8 มกราคม 2556 เวลา 13.00 น. สภ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
วันที่ 9 มกราคม 2556 เวลา 10.00 น. สภ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
วันที่ 10 มกราคม 2556 เวลา 14.00 น. สภ.มะเริง จ.นครราชสีมา     

 …อ่านเพิ่มเติม

 

ตาม โครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน(โรงพักเพื่อประชาชน)ระยะที่ ๓ กำหนดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจของ สภ.ในทุกระดับให้มีจิตใจในการให้บริการ (service mind)โดยยึดหลัก “บริการดุจญาติ พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบครัว”เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 พ.ต.อ.พนัญชัย ชื่นใจธรรม ผกก.สภ.ปักธงชัย ได้นำข้าราชการตำรวจ สภ.จำนวน 20 นาย…อ่านเพิ่มเติม


 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 เวลาประมาณ 09.00 น. พ.ต.อ.สันติ เหล่าประทาย ผกก.สภ.ปักธงชัย ได้พาคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน 20 นาย เข้าศึกษาดูงานด้านการบริการด้วยความเต็มใจใส่ใจ (service mind) ที่ บ.จิมทอมสันฟาร์ม

        …อ่านเพิ่มเติม