752412เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.00 น. พ.ต.อ.กัมปนาท ฐาตุจิรางค์กุล ผกก.สภ.ปักธงชัย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยร่วมกับข้าราชการตำรวจ สภ.ปักธงชัย ทำความสะอาดที่ทำการ สภ.ปักธงชัย ตัดแต่งกิ่งไม้ไม่ให้บดบังทัศนียภาพ เก็บกวาดขยะ ล้างพื้นซีเมนซ์หน้าสภ. เก็บกวาดจัดทำ 5 ส.ภายในอาคารที่ทำการ เพื่อให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเพื่อความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่สถานี

752420752422752423752430