policetv

tnews 1519959158 4349

74545เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.00 น. สายตรวจตำบลเกษมทรัพย์ พร้อม อาสาสมัครตำรวจบ้านร่วมกันพัฒนาปรับปรุง ทำความสะอาดที่พักสายตรวจ เพื่อให้มีความสะอาดน่าอยู่และให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการได้รับความพึงพอใจ

74547