พิมพ์
หมวด: ด้านที่ 1
ฮิต: 918

72815เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.00 น. สายตรวจตำบลงิ้ว ร่วมกับอาสาสมัครตำรวจบ้าน และประชาชน พัฒนาและปรับปรุงสายตรวจ ทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ ที่พักสายตรวจ เพื่อให้มีความสะอาด ประชาชนสามารถเข้ามาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับความพึงพอใจ

72818