policetv

tnews 1519959158 4349


สภ.ปักธงชัย ต้อนรับคณะดูงานจากสภ.ต่าง ๆ ที่เข้ามาขอศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน เพื่อนำไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาระบบงานของตน โดยมี สภ.ที่เข้ามาศึกษาดูงาน ดังนี้

วันที่ 8 มกราคม 2556 เวลา 13.00 น. สภ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
วันที่ 9 มกราคม 2556 เวลา 10.00 น. สภ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
วันที่ 10 มกราคม 2556 เวลา 14.00 น. สภ.มะเริง จ.นครราชสีมา     

 

ทาง สภ.ปักธงชัย ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายให้ความรู้ และแนะนำเทคนิคการทำงานในแต่ละด้าน เพื่อให้สามารถนำกลับไปปฏิบัติได้จริง ทั้งนี้ สภ.ปักธงชัย ได้ถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ให้แก่ผู้มาดูงาน อย่างไม่ปิดบัง เพื่อให้การพัฒนางานตำรวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่เชื่อถือแก่บุคคลทั่วไป อันจะทำให้ภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สาธรณชนในด้านการให้บริการ และการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน