policetv

tnews 1519959158 4349

 

ตาม โครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน(โรงพักเพื่อประชาชน)ระยะที่ ๓ กำหนดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจของ สภ.ในทุกระดับให้มีจิตใจในการให้บริการ (service mind)โดยยึดหลัก “บริการดุจญาติ พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบครัว”เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 พ.ต.อ.พนัญชัย ชื่นใจธรรม ผกก.สภ.ปักธงชัย ได้นำข้าราชการตำรวจ สภ.จำนวน 20 นาย