พิมพ์
หมวด: ด้านที่ 5
ฮิต: 10145

ผู้บังคับบัญชา สภ.ปักธงชัย

พ.ต.อ.ชนัตถ์ กวีขาวฉลาด ผกก.สภ.ปักธงชัย.jpg

        พ.ต.อ.ชนัตถ์ กวีขาวฉลาด
              ผกก.สภ.ปักธงชัย

 

    งานป้องกันปราบปราม          งานสืบสวน   งานสอบสวน

 

T2-new.jpg

  T7.jpg   T-3.jpg
พ.ต.ท.ศราวุฒิ ทัศน์เจริญ
  พ.ต.ท.เฉลิมศักดิ์ ไชยณรงค์ศักดิ์ 
  พ.ต.ท.วรวุฒิ นนตะสี
รอง ผกก.ป.สภ.ปักธงชัย   รอง ผกก.สส.สภ.ปักธงชัย   รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.ปักธงชัย
         
T02.jpg  

T07 new

 

พ.ต.ท.รวม กลบกลางดอน สว.สอบสวนสภ.ปกธงชย

พ.ต.ท.สุพจน์ คำกำพุด
  พ.ต.ท.นราพงษ์ เตือนขุนทด 
    พ.ต.ท.ร่วม กลีบกลางดอน
สวป.สภ.ปักธงชัย   สว.สส.สภ.ปักธงชัย     สว.(สอบสวน)สภ.ปักธงชัย
พ.ต.ท.วศนทร พลโสภา สว.อก.สภ.ปกธงชย        พ.ต.ท.ณฐภวรรธน พมจตรส สว.สอบสวนสภ.ปกธงชย
พ.ต.ท.วศินทร์ พลโสภา
         พ.ต.ท.ณัฐภวรรธน์ พุ่มจัตุรัส
สว.อก.สภ.ปักธงชัย            สว.(สอบสวน)สภ.ปักธงชัย